Domov seniorů U Přehrady, z.s.

Organizace návštěv, preventivní opatření

Publikováno: 16. září 2020 14:16


Vážení rodinní příslušníci,
Vážení blízcí našich klientů,
Vážení návštěvníci,
s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci a s přihlédnutím k platným doporučením Krajské hygienické stanice LK, Krajské epidemiologické komise a orgánů státní správy jsme nuceni přistoupit k nepopulárním zpřísňujícím opatřením v organizaci návštěv v našem Domově.


Zjednodušeně řečeno, vracíme se o krok zpátky, abychom neohrozili zdraví vašich blízkých a jsme motivováni snahou maximálně ochránit naše klienty, naše obyvatele.
 
Děkujeme Vám všem za podporu, toleranci a trpělivost. Uvědomujeme si, že uvedená pravidla nejsou komfortní a představují poměrně značné omezení na obou stranách. Věřte, že je děláme v zájmu našich klientů.
 
Bc. Pavlína Bílková, DiS.
Ředitelka Domova seniorů U Přehrady
 
Pravidla vstupují v platnost k 17. 9. 2020 a platí až do odvolání.

  • Nově budou možné pouze venkovní návštěvy na zahradě, ovšem za specifických podmínek.
  • Každý klient může mít návštěvu dvakrát týdně maximálně na jednu hodinu, přičemž mohou přijít nejvíce dvě osoby včetně dětí.
  • Setkání je možné buď v pracovní dny od 13:00 do 17:00 hodin nebo o víkendu od 10:00 do 17:00 hodin venku na zahradě. V případě špatného počasí se návštěva automaticky ruší.
  • Vždy je potřeba domluvit termín návštěvy nejprve se sociální pracovnicí Bc. Dominikou Klusovou (socialni@domovuprehrady.cz, Tf.: 725 846 162). Objednání je možné nejdříve     na  následující den. Bez předem domluveného termínu nebude návštěva umožněna. U trvale ležících klientů, které nelze vysazovat, v tuto chvíli bohužel návštěva není možná.
  • Je nutné, aby každý návštěvník měl roušku, kterou bude mít na ústech po celou dobu návštěvy, na recepci dojde ke změření teploty, k podepsání čestného prohlášení, k zápisu do knihy návštěv včetně ponechání kontaktu na svou osobu, nutná bude desinfekce rukou.
  • Prosím, dbejte na rozestupy od ostatních klientů. Také prosím, abyste klientům při návštěvě nic nepředávali - případný balíček musí vždy projít přes recepci.
  • Odchod mimo zařízení je pro tuto chvíli klientům zakázáno.
  • Stále fungují hovory přes Skype, z kapacitních důvodů opět pouze v pracovní dny od 9:00h do 15:00hodin.

Recepce +420 488 588 311, +420 725 846 165

Domov seniorů U Přehrady, z.s.

U Přehrady 5282/69, 466 02 Jablonec nad Nisou (Ukázat na mapě)

IČ: 07690720, DIČ: CZ07690720

Datová schránka: fgwsirw

Poslání organizace

Domov pro seniory U PŘEHRADY v Jablonci nad Nisou nabízí zázemí především těm, kdo se již neobejdou bez pomoci druhých. Pro své klienty s láskou vytváří skutečný DOMOV, kde se mohou cítit příjemně a kde se jim zároveň dostává kvalitní zdravotní a sociální péče.